our articles

Yhteistyön julistus: Väkikunta

Meillä on ilo ilmoittaa keskikesän ja karhunpäivän jälkimainingeissa suomalaisen perinteisen uskonnon eli suomenuskoisen järjestön, Väkikunnan, perustamisesta ja sen liittymisestä Via Electrin – perinteisen eurooppalaisen pakanuuden harjoitukseen keskittyneen kansainvälisen ryhmän – verkostoon.

Väkikunnan liittyminen Via Electrin verkostoon tarkoittaa järjestön uutisten, kirjoitusten ja kannanottojen julkaisua yhteisillä mediakanavilla. Tämän lisäksi Via Electrin neuvoston ja Väkikunnan jäsenet ovat vastavuoroisesti toistensa kunniajäseniä, jolloin he voivat osallistua alueillaan toistensa palveluksiin omien tapojensa mukaisesti. Väkikunta myös edustaa suomalaista perinteistä uskontoa Via Electrin verkostossa.

Olkoon Sovutar kanssamme!


Väkikunta

Väkikunta on suomalaisten perinteisen uskonnon harjoittajien järjestö, yhdistäen ihmisiä eri puolelta Suomea. Väkikunnassa harjoitetaan uskontoa perinteisen suomalaisen arvomaailman mukaan sen esikristillisessä muodossa.

Väkikunnan nimi edustaa järjestön maailmankuvan perustaa. Väki on perinteisessä maailmankuvassa olennainen käsite ja se tarkoittaa henkilöimätöntä voimaa, mikä esiintyy kaikessa. On metsän väki, veden väki, kalman väki, tulen väki jne. Sana väkevä sisältää myös tämän merkityksen, eli 'väkinen' ja siten 'voimakas'. Kunta on tarkoittanut 'ihmisryhmää, joukkoa', esim. unkarin vastine had tarkoittaa 'armeijaa'. Suomen kielessä on paljon tämän sanan kanssa muodostettuja yhdyssanoja, kuten talokunta, ruokakunta, seurakunta, veljeskunta, kansakunta jne. Väkikunta tarkoittaisi siis vapaasti tulkiten 'voimakasta ryhmää'.

Väkikunnan tunnuksessa yhdistyvät kaksi voimakasta suomalaista ja uralilaista symbolia, kahdeksankanta ja tursaansydän. Kahdeksankanta on suomalaisessa kuvakielessä auringon merkki ja edustaa Väkikunnan vuotuisjuhlien toista pohjaa, aurinkovuotta. Tursaansydän edustaa ylisiä voimia ja luonnollista järjestystä, luonnonlakeja ja Väkikunnan suuntaa kohti näitä ylempiä voimia. Myös tunnuksen värityksessä on käytetty perinteisiä uralilaisia värejä: perinteisessä suomalaisessa uskonnossa ylisen väri on valkoinen, alisen taas musta. Näiden maailmojen välissä on ihmisten maailma, keskinen, mitä edustaa veren eli elämän väri punainen. Ylisen ja alisen tasapainoa edustaa kahdeksankannan viivojen vastakkainen väritys. Tursaansydämen reunat ovat mustat kuvaamaan maallisen maailman rajoja ja rajallisuutta, ja keskus on valkoinen, koska yliset voimat määräävät maallisen maailman luonnollisen järjestyksen.

Väkikunta on perustettu talvella 2022. Ensimmäinen palvelus järjestettiin helmikuun täydenkuun päivänä hiidessä Etelä-Hämeessä. Palvelus aloitti järjestön rituaalisen toiminnan vihkimällä osallistujat suomalaisen uskonnon tapoihin. Palveluksessa kunnioitettiin ylisen, keskisen ja alisen maailman jumalia ja henkiä. Varsinaisen palveluksen jälkeen osallistujat vierailivat hiiden lähteellä sekä läheisellä hautausmaalla. Tapahtumassa oli hyvä tunnelma ja siitä alkoi osallistujien tie suomalaisten korkeampien voimien polulla.

Helmikuusta lähtien Väkikunnan jäsenet ovat seuranneet taivaallisen kuun kiertoa. Uudella kuulla tervehditään kuuta ja täydenkuun aikaan kokoonnutaan joka kuukausi keskustelemaan suomalaisesta uskonnosta ja sen eri aiheista. Väkikunta on nuorena järjestönä keskittynyt uudelle ryhmittymälle olennaisiin vaiheisiin, kuten olennaisen kirjallisuuden selvittämiseen. Väkikunta on luomassa myös palvelusten kalenteria, jotta jumalia voidaan kunnioittaa suomalaiseen luontoon pohjautuvan vuodenkierron mukaisesti.

Väkikunnan jäsenet harjoittavat paitsi perinteistä uskontoa, myös perinteisiä toimia, kuten maanviljelystä ja luonnossa liikkumista. Toiminnan aloittamisen jälkeen jäsenet ovat yhdistäneet näitä kahta perinteisen maailman osa-aluetta keskenään ja harjoittavat perinteiseen vuodenkiertoon ja elinkeinoihin liittyviä toimituksia kotonaan, jatkaen näin perinteitä.

Viimeisin suuri palvelus, mitä Väkikunta järjesti, oli keskikesän karhunpäivä. Palvelus järjestettiin hiidessä Keski-Hämeessä. Palvelus suoritettiin samalla tavalla, kuin helmikuussa, mutta tällä kertaa osoitettiin palvelus metsän kuninkaalle, kontiolle sekä hänen suvulleen. Palvelus osui sateiseen päivään, mutta jumalat siunasivat palveluksen pidättämällä sateen itse palveluksen ajaksi. Palveluksen jälkeen osallistujat jatkoivat vapaamielisemmin juttelua hyvässä hengessä.

Väkikunnan toiminta on osoittautunut alusta asti energiseksi ja aktiiviseksi. Järjestön jäsenet ovat asialleen omistautuneita ja toiminnasta kiinnostuneita. Sekä palveluksissa että kokouksissa on hyvä ja lämminhenkinen tunnelma, mikä näkyy yleisesti toiminnan määrätietoisena etenemisenä ja kehittymisenä. Toiminta kohdistuu tällä hetkellä uskontonsa mukaisen juhlakalenterin luomiseen. Tämä tarkoittaa paitsi tiettyjen juhlapyhien palvelusten järjestämistä, myös näihin juhliin liittyvien tietojen, perinteiden ja uskomusten kokoamista yksiin kansiin, minkä pohjalta toimintaa voi kehittää edelleen. Väkikunnan tie jumalia kohti jatkuu suotuisten tähtien alla.
Made on
Tilda